Διεύθυνση: Λεωφ. Δροσιάς - Σταμάτας 25Α, Σταμάτα Αττικής, Τ.Κ 14575

Τηλ:210-6216783

Fax:210-6216437

e-mail: mail@iek-ag-stefan.att.sch.gr

 
line decor
  
line decor
 
 

 

 
 
Θέματα σχετικά με την Πρακτική άσκηση των Καταρτιζομένων ΙΕΚ

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

 1. Ο πρακτικά ασκούμενος απευθύνεται στο Ι.Ε.Κ φοιτησής του τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της πρακτικής
 2. H πρακτική άσκηση πρέπει να έχει ημερομηνία έναρξης 1η ή 15η του μηνός
 3. Η εύρεση εργοδότη αποτελεί ευθύνη του πρακτικά ασκούμενου
 4. Η εποπτεία, συντονισμός, διασφάλιση ποιότητας και αξιολόγηση της πρακτικής είναι ευθύνη του ΙΕΚ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

 1. Βεβαίωση εργοδότη
 2. Φωτοτυπία Ταυτότητας
 3. ΑΦΜ (από πρόσφατο εκκαθαριστικό ή βεβαίωση εφορίας)
 4. ΑΜΚΑ (σχετική βεβαίωση)
 5. ΑΜ ΙΚΑ ή ΑΜΑ (αν υπάρχει)
 6. Αίτηση για έναρξη πρακτικής (από το ΙΕΚ)
 7. Δελτίο Ατομικών Στοιχείων (από το ΙΕΚ)
 8. Υπεύθυνη Δήλωση Εργοδότη

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα λάβετε από τη γραμματεία τουΙΕΚ:

 1. Απόφαση Έγκριση Πρακτικής Άσκησης
 2. Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης
 3. Βεβαίωση για έκδοση Αριθμού Μητρώου Ασφαλιζομένου (ΑΜΑ) από το ΙΚΑ (αν δεν υπάρχει). Προσοχή!  : τον ΑΜΑ τον προσκομίζετε άμεσα στο ΙΕΚ

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Μετά από την λήξη της 6μηνιαίας Πρακτικής Άσκησης παραδίδετε στο ΔΙΕΚ:

 1. Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης (συμπληρωμένο)
 2. Βεβαίωση Επιτυχούς Παρουσίας (από τον εργοδότη)

Και παραλαμβάνετε από το ΔΙΕΚ:

  1. Βεβαίωση Περάτωσης πρακτικής άσκησης

  ΦΕΚ_ΚΥΑ_ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ_1953_10-9-2015

  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΙΕΚ

  Κωδικοί ΙΚΑ
   
  .

   

   

 
 

 

 

Το Δ.Ι.Ε.Κ. Αγ. Στεφάνου ενδιαφέρεται να απασχολήσει καταρτιζόμενο ΙΕΚ (τομέα διοίκησης & οικονομίας ή πληροφορικής) για εκπόνηση της πρακτικής του άσκησης στο χώρο της Γραμματείας.

Πληροφορίες: 2106216783