Κατάθεση δικαιολογητικών εκπαιδευτών

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτές ότι η κατάθεση των δικαιολογητικών για τη διοικητική επαλήθευση θα γίνεται από τη Δευτέρα 21/8/2017 έως και τη Δευτέρα 28/8/2017 και ώρα 10.00-14.00.

Παρακαλούμε τα δικαιολγητικά να είναι ταξινομημένα με τη σειρά που αναφέρονται στη σχετική προκήρυξη.