Διεύθυνση: Λεωφ. Δροσιάς - Σταμάτας 25Α, Σταμάτα Αττικής, Τ.K. 14575

Τηλ:210-6216782

e-mail: grammateia@saek-ag-stefan.att.sch.gr

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: καθημερινά 15.00 -18.30

 
line decor
  
line decor
 
 

 
 

Για τη χορήγηση του Στεγαστικού Επιδόματος στους καταρτιζόμενους των Δημόσιων Σ.Α.Ε.Κ πατήστε εδώ.

 

Για τα Αποτελέσματα Φοίτησης πατήστε εδώ.

 

Όσοι μαθητές έχουν επανεξέταση μαθήματος από προηγούμενα εξάμηνα παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία.

 

Για το πρόγραμμα των τελικών εξετάσεων πατήστε εδώ.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΑΕΚ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2024-2025 (αναμένουμε έγκριση από το Υπουργείο)

ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖ

ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ / WEB DESIGNER-DEVELOPER / VIDEO GAMES)

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

 

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 2 Απριλίου και ώρα 17:00 στη ΣΑΕΚ Αγίου Στεφάνου θα λάβει χώρα επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα " Η αλήθεια για τα ναρκωτικά ".
Διάρκεια σεμιναρίου μία ώρα.
Θα δωθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

 

 • ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2024Α

   

  Για θέματα που αφορούν την πρακτική άσκηση μπορείτε να προσέλθετε στη ΣΑΕΚ Αγίου Στεφάνου αποκλειστικά κάθε Τρίτη από 15.00 έως 18.30.

 

Προσκαλούνται οι εκπαιδευτές/τριες όπως προσέλθουν την Τρίτη 12 Μαρτίου και ώρα 16.30 στη ΣΑΕΚ Αγίου Στεφάνου όπου θα λάβει χώρα η ενημέρωση στα πλαίσια της έναρξης του εαρινού εξαμήνου 2024Α.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2024Α

 

Τα μαθήματα στη ΣΑΕΚ Αγίου Στεφάνου έχουν ξεκινήσει κανονικά από 1/3/2024 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

 

Για το πρόγραμμα του εαρινού εξαμήνου πατήστε : Πρόγραμμα 2024Α

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ

Καλούνται οι καταρτιζόμενοι/ες, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις συμμετοχής, να υποβάλλουν σχετική αίτηση (πρωτότυπη) συμπληρώνοντας με  το πρώτο πεδίο της δήλωσης “Επιθυμώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα της επιδοτούμενης πρακτικής που υλοποιεί το ΙΝΕΔΙΒΙΜ” και υποβάλλοντάς τη στη ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) κατάρτισής τους. Η προβλεπόμενη βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου αποζημίωση υλοποίησης Π.Α καλύπτεται μέσω του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Καταρτιζομένων ΙΕΚ» που εντάχθηκε με κωδικό MIS 5131399 στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και η οποία θα συνεχίσει στο πλαίσιο του Προγράμματος « Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους.
Το διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από τη δημοσίευση της παρούσης έως και 29/02/2024.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά εντός της ανωτέρω προκαθορισμένης ημερομηνίας.

  Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε λαμβάνονται υπόψη και απορρίπτονται.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:
1) Επιτυχής ολοκλήρωση της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης του 4ου εξαμήνου
2) Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι δε θα πρέπει να συμμετέχουν σε άλλα επιδοτούμενα προγράμματα Π.Α μέσω ΕΣΠΑ.
3) Σημειώνεται ότι επιδοτούνται όλοι οι μήνες πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης μετά την 1/9/2021 με προσκόμιση του εντύπου Εργάνη για το διάστημα από 1/9/2021 έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

4) Για την καταβολή της αποζημίωσης απαιτείται η Π.Α να έχει ολοκληρωθεί έως 30/09/2024.

Σημειώνεται ότι θα πρέπει να συμπληρωθούν και να παραδοθούν στη ΣΑΕΚ Αγίου Στεφάνου τα παρακάτω:

 1. Αίτηση (πρωτότυπη)
 2. Ατομικά Στοιχεία Καταρτιζόμενου/ης (πρωτότυπο)
 3. Βεβαίωση Κυριότητας λογαριασμού ΙΒΑΝ (φωτοτυπία)
 4. Υποβολή Υπεύθυνης δήλωσης για την μη υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης σε εργοδότη με σχέση Α΄ βαθμού συγγένειας (πρωτότυπη)

Σημειώνεται ότι τα έντυπα που απαιτείται πρωτότυπη υπογραφή (αίτηση & ατομικά στοιχεία καταρτιζόμενου/ης) δεν θα γίνονται δεκτά ηλεκτρονικά.

Διαθέσιμες θέσεις: έως εξαντλήσεως του εκάστοτε εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Διαδικασία επιλογής: η επιλογή των καταρτιζόμενων πραγματοποιείται με ιεραρχική σειρά κατάταξης βάσει της ημερομηνίας έναρξης της Πρακτικής Άσκησης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΠΗΓΑΣΟΣ.

Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (Πέμπτη 15:00-18:00)

 

 

Αγαπητές καταρτιζόμενες και αγαπητοί καταρτιζόμενοι, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το εαρινό εξάμηνο σύμφωνα με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Επαγγελματικής Κατάρτισης θα ξεκινήσει την 1η Μάρτιου 2024.

 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο γραφείο του Διευθυντή της ΣΑΕΚ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ προκειμένου να υπογράψετε τις συμβάσεις εξαμήνου 2023Β από αύριο Παρασκευή 9/2/24 κατά τις ώρες 15:00 - 18:00.

 

Σας ενημερώνουμε ότι άρχεται η διαδικασία αξιολόγησης της διοίκησης της Σ.Α.Ε.Κ.  χειμερινού εξαμήνου 2023Β του έτους κατάρτισης 2023-2024. Η διαδικασία ξεκινά σήμερα 08/02/2024 και τελειώνει στις 15/02/2024. Προκειμένου να έχετε πρόσβαση στα αντίστοιχα ερωτηματολόγια χρειάζεται να επισκεφτείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://axiologisi-iek.minedu.gov.gr και να συνδεθείτε μέσω των κωδικών Taxisnet. Στην πλατφόρμα, υπάρχουν οδηγίες που περιγράφουν τους άξονες που θα πρέπει να ακολουθήθουν, προκειμένου να συμπληρώσετε τις απαντήσεις σας. Χρήσιμο είναι επίσης να γνωρίζετε ότι τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια αφού υποβληθούν, δύναται να τροποποιηθούν μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας, οπότε και θα σας αποδοθεί αριθμός πρωτοκόλλου. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ σύμφωνα με τις οδηγίες που ελήφθησαν από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

 

ΕΠΑΝΑΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

Οι καταρτιζόμενοι/ες που επιθυμούν να επαναπαρακολουθήσουν μαθήματα  του εαρινού εξαμήνου 2024Α, καλούνται όπως υποβάλλουν σχετική αίτηση  έως 15/02/2024 στην Γραμματεία της Δ.ΣΑΕΚ (πρώην ΔΙΕΚ). Έντυπο επαναπαρακολούθησης

 

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

Καταρτιζόμενος/η  που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλο Ι.Ε.Κ., ιδιωτικό ή δημόσιο, δύναται να την πραγματοποιήσει με υποβολή αίτησης στο I.Ε.Κ. που επιθυμεί να φοιτήσει για το εαρινό εξάμηνο 2024 Α, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης (29/01/2024) του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης και πριν την έναρξη των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου (14/02/2024).

 

 

Την Τετάρτη 31/01/2024 οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

 

Λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών ΔΕΝ θα λάβει χώρα η αυριανή εξεταστική της Τρίτης 30/01/2024 του ΣΑΕΚ Αγίου Στεφάνου, η οποία θα μεταφερθεί αυτούσια και οι δύο βάρδιες, την επόμενη Τρίτη 06/02/2024.

 

Για τα αποτελέσματα φοίτησης πατήστε εδώ.

 

ΚΟΠΗ ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ

ΔΙΕΚ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 26/01/2024 και ώρα 18.00 στο ΔΙΕΚ Χαλανδρίου όπου θα λάβει χώρα η κοπή της Αγιοβασιλόπιττας των ΔΙΕΚ Αγίου Στεφάνου και Χαλανδρίου.

 

 

Για να κατεβάσετε το έντυπο των τελικών εξετάσεων πατήστε εδώ.

 

Για το πρόγραμμα των τελικών εξετάσεων πατήστε εδώ.

 

Για το έντυπο προόδου πατήστε εδώ.

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023Β

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2023Β

 

Σας ενημερώνουμε ότι το ΔΙΕΚ Αγίου Στεφάνου θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου και τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου λόγω των εκλογών για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών.

 

Οι καταρτιζόμενοι της ειδικότητας Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων (Γ΄εξάμηνο) θα πρέπει να έχουν επικαιροποιημένες τις ιατρικές βεβαιώσεις παθολόγου, ψυχολόγου και δερματολόγου.

 

Αύριο Τετάρτη 11 Οκτωβρίου οι καταρτιζόμενοι της ειδικότητας Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας (Γ΄εξάμηνο) να προσέλθουν στο εργαστήριο του Ανδρέα Θεοδώρου (Κεραμεικού 29 Νίκαια πλησίον σταθμού μετρό Κορυδαλλού) στις 15:00.

Αύριο Τετάρτη 11 Οκτωβρίου οι καταρτιζόμενοι της ειδικότητας Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων (Γ΄εξάμηνο) να προσέλθουν στις 15:00 για τον καταμερισμό των τμημάτων της πρακτικής άσκησης.

 

Έναρξη Κατάρτισης

Αύριο Τρίτη 10 Οκτωβρίου προσκαλούνται οι καταριζόμενοι/ες όπως προσέλθουν στο ΔΙΕΚ Αγίου Στεφάνου για την έναρξη της καταρτισής τους σύμφωνα με το αναρτημένο πρόγραμμα.

Οι καταρτιζόμενοι του τμήματος Βοηθός Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας (Α΄ εξ) παρακαλούνται όπως προσέλθουν στις 16:40.

Οι καταρτιζόμενοι του τμήματος Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας- Καλλωπισμού & Ονυχοπλαστικής (Γ΄ εξαμήνου) παρακαλούνται όπως προσέλθουν στις 17:30.

Ο Διευθυντής

Αβαγιάννης Σταύρος

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το ΔΙΕΚ Αγίου Στεφάνου θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου και τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου λόγω των εκλογών για την ανάδειξη των περιφερειακών και δημοτικών αρχών.

 

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα στο ΔΙΕΚ Αγίου Στεφάνου θα ξεκινήσουν όταν ολοκληρωθεί η περίοδος εγγραφών της Β φάσης καθώς και η αντίστοιχη περίοδος δηλώσεων μαθημάτων από τους εκπαιδευτές του εθνικού μητρώου που λήγει την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου στις 21:00. Οι καταρτιζόμενοι θα ενημερωθούν για την έναρξη των μαθημάτων τους μέσω της ιστοσελίδας του ΔΙΕΚ. Το ΔΙΕΚ Αγίου Στεφάνου ακολουθώντας το χρονοδιάγραμμα του κανονισμού λειτουργίας των ΔΙΕΚ του ΥΠΑΙΘΑ πραγματοποίησε στις 2/10/23 την ενημέρωση των καταρτιζομένων αναφορικά με τη λειτουργία του.

 

Προσκαλούνται όλοι οι καταρτιζόμενοι του ΔΙΕΚ Αγίου Στεφάνου στις 2 Οκτωβρίου στις 16.50 στο ΔΙΕΚ Χαλανδρίου (Έλλης 3, πλησίον μετρό Αγ. Παρασκευής) όπου θα λάβει χώρα η τελετή του Αγιασμού επί τη έναρξει του νέου ακαδημαϊκού έτους και ενημέρωση αναφορικά με τον κανονισμό λειτουργίας των ΔΙΕΚ.

 

Αίτηση Επιτυχόντων Α΄ φάσης

 

Για το πρόγραμμα και το διδακτικό ωράριο πατήστε:Πρόγραμμα 2023Β

 

AITHΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΚ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΠΟ 01/09/2023

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΕΚ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Α. Προθεσμίες Εγγραφών
Καλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι που υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό να ολοκληρώσουν απαραιτήτως από την Δευτέρα 28-08-2023 έως την Τετάρτη 06-09-2023 στα Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων επιτυχίας τους την εγγραφή τους.

Παρακαλούνται όπως οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι να προσέρχονται στο ΔΙΕΚ Αγίου Στεφάνου μεταξύ 17:00 – 19:30 .
Στοιχεία επικοινωνίας των κατά τόπους ΙΕΚ μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr/index.php/site/contact

Η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφής είναι ΚΡΙΣΙΜΗ. Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν ολοκληρώσουν την εγγραφή τους εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν επιθυμούν να εγγραφούν. Οι κενές θέσεις που θα δημιουργηθούν, θα διατεθούν προς κάλυψη από τη διαδικασία αιτήσεων του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν.4763/2020 και τον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ..

Σε περίπτωση που το σύστημα ενημερώσει τους επιτυχόντες ότι απαιτείται κατάθεση πρόσθετων δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στο Δ.Ι.Ε.Κ. επιτυχίας τους ΕΝΤΟΣ της ίδιας προθεσμίας με τα δικαιολογητικά αυτά και εμπρόθεσμα να επιβεβαιωθούν ηλεκτρονικά τα μόριά τους από τα στελέχη των Δ.Ι.Ε.Κ., αλλιώς η εγγραφή τους δεν ολοκληρώνεται και το δικαίωμα για εγγραφή με το παράλληλο μηχανογραφικό χάνεται.

Β. Δικαιολογητικά
Κατά την προσέλευσή τους στα κατά τόπους Δημόσια ΙΕΚ, οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.

2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ

Σχετική αναζήτηση Βεβαίωσης ΑΜΚΑ μπορεί να γίνει στοhttps://www.amka.gr/AMKAGR/

4. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).

*Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη επιλογή κριτηρίων της Τριτεκνίας και της Πολυτεκνίας.

Τα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων από δημόσιες υπηρεσίες (Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014).

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως, όπως αναγράφεται στην πρόσκληση. Αν αυτό δεν είναι δυνατό για σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο (π.χ. ασθένεια, ωράριο εργασίας), τα δικαιολογητικά του υποψηφίου κατατίθενται με την απαραίτητη εξουσιοδότηση στο φάκελο εγγραφής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές, παρακαλούμε όπως μελετήσετε τις οδηγίες εδώ: https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr/docs/enrollment.pdf

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΣΕ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ Ή ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ
EΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ, ΤΕΕ, ΤΕΛ)

Πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ, Τ.Ε.Ε. Β’ ΚΥΚΛΟΥ, Τ.Ε.Λ., μπορούν να εγγραφούν κατά περίπτωση στο Γ’ εξάμηνο φοίτησης σε συναφείς ειδικότητες με τον επαγγελματικό τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν από ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε Β΄ κύκλου ή Τ.Ε.Λ. από 01/09/2023 έως και 15/09/2023 μεταξύ 15:30 – 19:30 .

 • Εγγραφές πτυχιούχων ΕΠΑΛ σε συναφείς ειδικότητες Δημοσίων ΙΕΚ Γ εξαμήνου .
  (Δικαιολογητικά: αίτηση, φωτοτυπίες: ταυτότητα, πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, βεβαίωση ΑΜΚΑ)

Σχετική αναζήτηση Βεβαίωσης ΑΜΚΑ μπορεί να γίνει στοhttps://www.amka.gr/AMKAGR/

Η διαδικασία εγγραφής γίνεται αποκλειστικά δια ζώσης προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα Ι.Ε.Κ. ενδιαφέροντος τους, τα οποία έχουν Γ’ εξάμηνο στις συναφείς ειδικότητες.

Οι ειδικότητες Γ’ εξαμήνου που παρέχουν τα Δ.Ι.Ε.Κ. την περίοδο 2023-2024 στο χειμερινό εξάμηνο είναι:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
 • ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
 • ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αίτηση εγγραφής αποφοίτων ΕΠΑΛ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Οι καταρτιζόμενοι που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το Β΄ εξάμηνο κατάρτισής τους δύνανται να υποβάλλουν αίτηση ανανέωσης εγγραφής τους στο Γ΄ εξάμηνο από 01-30 Σεπτεμβρίου 2023.

Η αίτηση συμπληρώνεται έντυπα στην Γραμματεία του ΔΙΕΚ Αγίου Στεφάνου ή  ηλεκτρονικά και αποστέλλεται μόνο μέσω email (mail@iek-chalandr.att.sch.gr). Δεν απαιτείται να την εκτυπώσετε και να την υπογράψετε. Την αποστέλλετε μέσω του email που έχετε δηλώσει κατά την αρχική εγγραφή σας στο ΔΙΕΚ Αγίου Στεφάνου.

Παρακαλούμε μην καλείτε τηλεφωνικά αν αυτό δεν είναι απολύτως αναγκαίο.

Αίτηση ανανέωσης εγγραφής

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για κατάταξη, από 01/09/2023 έως και 15/09/2023 μεταξύ 15:30 – 19:30 να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του ΙΕΚ έντυπα ή ηλεκτρονικά προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά :

 • Κατατάξεις αποφοίτων ΙΕΚ σε συναφή ειδικότητα .
  (Δικαιολογητικά: αίτηση, ταυτότητα, Β.Ε.Κ., πρωτότυπο Ατομικό Δελτίο Καταρτιζομένου από το ΙΕΚ αποφοίτησης)

Σχετική αναζήτηση Βεβαίωσης ΑΜΚΑ μπορεί να γίνει στοhttps://www.amka.gr/AMKAGR/

Αίτηση κατάταξης

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023Β

Οι καταρτιζόμενοι/ες που επιθυμούν να επαναπαρακολουθήσουν μαθήματα του φθινοπωρινού εξαμήνου 2023Β, καλούνται όπως υποβάλλουν σχετική αίτηση έως 30/09/2023 στην Γραμματεία του ΔΙΕΚ.

Αίτηση

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

 

 

 

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙ ΑΠΟ 1-10 ΙΟΥΛΙΟΥ

Ε-ΜΑΙL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: mail@iek-ag-stefan.att.sch.gr

Tel: 2106216782

 

Προτεινόμενες Ειδικότητες 2023-2024

 

ΩΡΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ 01/07/2023 ΕΩΣ 31/08/2023:

12.00-14.30

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα 2023Α'

 

 

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

 

 

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ)

 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

 

 

 

 

ΟΔΗΓΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

ΤΕΧΝΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ -ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ KAI ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ - WEB DESIGNER DEVELOPER - VIDEO GAMES)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ

 

 

ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΕΚ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2022Α

 

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΚ ΑΠΟ 2022Α

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (Γ ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ (Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (Α' ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Α' ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
της ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2021-2022, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254/21-12-2020 Τ. Ά

 

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΜΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

 

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021Β ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ e-ΕΦΚΑ (ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΙΕΚ)

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (ΤΕΛΙΚΑ) Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

(Πατήστε πάνω στην ειδικότητα για να δείτε τον οδηγό σπουδών)

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ & ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Για τα παραπάνω τμήματα υπάρχουν κενές θέσεις και οι εγγραφές συνεχίζονται μέχρι της συμπληρωσής τους.

 

Για τα μέτρα προστασίας για τον κορωνοϊο ενημερωθείτε εδώ.

 

Για αιτήσεις επιλογής στα ΙΕΚ ΔΕΙΤΕ στο:

http://www.gsae.edu.gr/el/toppress/1698-aithseis-diek-2021

Για τις ειδικότητες ανά ΙΕΚ ΔΕΙΤΕ στο:

http://www.gsae.edu.gr/el/toppress/1695-anakoinosi-eidikot-diek-2021b

Για ερωτήσεις - απορίες - διευκρινήσεις πατήστε εδώ

 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021Β'

Εγγραφές επιτυχόντων Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου  2-10/9/2021

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων επιλογής υποψηφίων καταρτιζόμενων για τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. 2-10/9/2021

Έκδοση αποτελεσμάτων επιτυχόντων Α΄Φάσης 15/9/2021

Επανεγγραφές καταρτιζόμενων προηγούμενων εξαμήνων που συνεχίζουν τη φοίτηση 20-30/9/2021

Μετεγγραφές - Παραλαβή ατομικού φακέλου για μετεγγραφή 1-20/9/2021

Αιτήσεις κατάταξης αποφοίτων ΙΕΚ 1-30/9/2021

Αιτήσεις επαναπαρακολούθησης 20-24/9/2021

Δήλωση μαθημάτων από τους εκπαιδευτές 24-27/9/2021

 

 

ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΕΚ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021Β

(Πατήστε πάνω στην ειδικότητα για να δείτε τον οδηγό σπουδών)

1.ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

2.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (V.I.C.T. TRAVEL)

3. TEXNIKOΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ

4. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΒΟΛΛΕΥ)

5. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΜΠΑΣΚΕΤ)

6, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

7. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ & ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

8. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ/ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ

9. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

 

 

Οι προτάσεις νέων ειδικοτήτων του ΙΕΚ για το 2021-2022 που περιμένουν έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας είναι οι εξής:

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (V.I.C.T. TRAVEL)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΒΟΛΛΕΫ)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΜΠΑΣΚΕΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ & ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ / ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (εγκεκριμένη-υπάρχει στο μηχανογραφικό)

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ωράριο λειτουργίας του ΔΙΕΚ άλλαξε από 1/7/2021 έως 31/8/2021. Ώρες κοινού 11:00-15:00.Το ΔΙΕΚ θα παραμείνει κλειστό από 02 έως 13 Αυγούστου.

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ'ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ

 

 

 

Οι οδηγοί σπουδών των ειδικοτήτων του τρέχοντος εξαμήνου βρίσκονται στη δεξιά καρτέλα "Ειδικότητες"

 

ΟΔΗΓΟΣ WEBEX ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την αναστολή της διά ζώσης εκπαίδευσης των ΔΙΕΚ και για διευκρινίσεις σχετικά με την εξ αποστάσεως λειτουργία και τηλεκπαίδευση μπορείτε να ανατρέξετε εδώ και εδώ

 

ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ-ΟΔΗΓΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ & ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΘΕΑΤΡΟΥ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την αναστολή της διά ζώσης εκπαίδευσης των ΔΙΕΚ και για διευκρινίσεις σχετικά με την εξ αποστάσεως λειτουργία και τηλεκπαίδευση μπορείτε να ανατρέξετε στα κάτωθι:

 


Ενημερώνουμε τους επιτυχόντες-επιλαχόντες του Α΄ Εξαμήνου (Β΄Φάση) ότι έως και την Παρασκευή 02/10/20 και ώρες 14:00 - 18:00 να προσέλθουν στο ΔΙΕΚ Αγίου Στεφάνου προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής. Κατα την προσελευσή τους θα πρέπει να έχουν μαζί τους:

1. Φωτοαντίγραφο Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

2. Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών (Απολυτήριο ΓΕΛ, ΕΠΑΛ κτλ - Όχι Πτυχία ΑΕΙ-ΤΕΙ)

3. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ

4. Αντίγραφο της Ηλεκτρονικής Αίτησης (Τελική Εκτύπωση με Αριθμό Πρωτοκόλλου)

5. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στοιχείων (Κοινωνικά κριτήρια, Εργασιακή εμπειρία κτλ)

Σημείωση: Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα https://diek.it.minedu.gov.gr

 

 

Ενημερώνουμε τους επιτυχόντες του Α΄ Εξαμήνου (Α΄Φάση) ότι από Παρασκευή 18/9/2020 έως και την Πέμπτη 24/09/20 και ώρες 14:00 - 18:00 να προσέλθουν στο ΔΙΕΚ Αγίου Στεφάνου προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής. Κατα την προσελευσή τους θα πρέπει να έχουν μαζί τους:

1. Φωτοαντίγραφο Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

2. Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών (Απολυτήριο ΓΕΛ, ΕΠΑΛ κτλ - Όχι Πτυχία ΑΕΙ-ΤΕΙ)

3. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ

4. Αντίγραφο της Ηλεκτρονικής Αίτησης (Τελική Εκτύπωση με Αριθμό Πρωτοκόλλου)

5. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στοιχείων (Κοινωνικά κριτήρια, Εργασιακή εμπειρία κτλ)

Σημείωση: Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα https://diek.it.minedu.gov.gr

 

 

Ενημερώνουμε τους υποψηφιους σπουδαστές οτι παραταθηκε η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών εγγραφών για το Α εξάμηνο 2020Β έως τις 14/9/2020 και ώρα 10.00πμ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Για αιτήσεις επιλογής στα ΙΕΚ ΔΕΙΤΕ στο:

http://www.gsae.edu.gr/el/toppress/1644-enarksi-aithseon-2020b

Για τις ειδικότητες ανά ΙΕΚ ΔΕΙΤΕ στο:

http://www.gsae.edu.gr/el/toppress/1642-anakoinosi-eidikot-diek-2020b

 

ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ/ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ.

http://www.gsae.edu.gr/el/toppress/1641-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-entaksi-eggrafi-sto-mitroo-ekpaidefton-epaggelmatikis-katartisis-d-i-e-k?fbclid=IwAR1oiiZ1N-trn6VqIqptYAXZUhUOZhWWtDxesJvQiSBfRPc4RUsCW0TSW4k

Σημείωση: Για τις δηλώσεις ΙΕΚ και μαθημάτων θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΔΙΕΚ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ στα πλαίσια του προγραμματισμού του διδακτικού έτους 2020-21 προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν την προτίμησή τους επιλέγοντας την ειδικότητα στο σχετικό πεδίο.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 2020-21

Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο ΔΙΕΚ για το  ακαδημαϊκό έτος 2020-21 εφ΄όσον εκδηλωθεί το ανάλογο ενδιαφέρον είναι οι κάτωθι:

 • ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 • ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ
 • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 • ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ & ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΘΕΑΤΡΟΥ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
 • ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι για την ειδικότητα του Προπονητή Αθλημάτων μπορούν να ενημερωθούν από την κάτωθι περιληπτική παρουσίαση.

 

Ειδικότητα: Προπονητής Αθλημάτων

Η φοίτηση στα ΙΕΚ διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα. Τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικών ωρών ειδικότητας και σε ένα εξάμηνο (5ο), Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

 • Αθλήματα Εξειδίκευσης
 • Κολύμβηση, Ποδόσφαιρο, Αντισφαίριση, Καλαθοσφαίριση, Ελεύθερη Γυμναστική – Aerobics, Πετοσφαίριση, Κλασσικός Αθλητισμός
 • Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας "Προπονητής Αθλημάτων" των ΙΕΚ έχουν καταρτιστεί επαρκώς ώστε να είναι υπεύθυνοι για την εκγύμναση και την προπόνηση ομάδων ή ατόμων που ανήκουν σε συλλόγους ή είναι ανεξάρτητοι, με σκοπό τη βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης, της τακτικής και της τεχνικής σε συγκεκριμένο άθλημα ή δραστηριότητα. Επίσης οι απόφοιτοι της εν λόγω ειδικότητας εκπονούν το εκάστοτε προπονητικό πρόγραμμα για την ειδικότητα στην οποία έχουν πιστοποιηθεί και ελέγχουν την αποτελεσματικότητά του χρησιμοποιώντας έγκυρες & αξιόπιστες δοκιμασίες (τεστ).

 • Τομείς απασχόλησης

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Προπονητής Αθλημάτων» μπορούν να εργαστούν σε:

 • Αθλητικούς Συλλόγους (παιδικά, εφηβικά, ανδρικά και γυναικεία τμήματα)
 • Επαγγελματικές ή Ερασιτεχνικές αθλητικές ομάδες
 • Αθλητικούς φορείς, Δημοτικά, κοινοτικά και ιδιωτικά Γυμναστήρια
 • Δημοτικά ή κοινοτικά στάδια,
 • Αθλητικές επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα
 • Σχολεία, Καλοκαιρινά camps
 • Ιδιωτικά Εργομετρικά Κέντρα (Επίβλεψη & Εργομετρικός Έλεγχος ομάδων και ατόμων).

 

 • Επαγγελματικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες 

Οι επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες του απόφοιτου της ειδικότητας συνίστανται στις ακόλουθες:

 • Γνώση των τεχνικών και των κανονισμών του αθλήματος, Γνώσεις μεθοδολογίας προπονητικής
 • Γνώσεις παιδαγωγικής και γνώσεις αθλητικής ψυχολογίας, Βασικές γνώσεις αθλιατρικής και φυσικοθεραπείας, Βασικές γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης αθλητισμού
 • Εκπόνηση και παρακολούθηση προπονητικών προγραμμάτων, Οργάνωση αγώνων-αθλητικών γεγονότων, Ανίχνευση ταλέντων, Σχεδιασμός και καθοδήγηση δραστηριοτήτων των συνεργατών του
 • Σχεδιασμός και έλεγχος της σωστής εκτέλεσης των ασκήσεων, Εφαρμογή νέων εναλλακτικών μορφών εκγύμνασης, Εφαρμογή πρακτικών δημοσίων σχέσεων για την καλύτερη εικόνα του φορέα όπου εργάζεται.
 • Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της ειδικότητας περιλαμβάνει τα κάτωθι, Θεωρητικά ή Εργαστηριακά μαθήματα: ΑΝΑΤΟΜΙΑ, ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ, ΑΘΛΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,IV, ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ, ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ, ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ- ΠΕΡΙΔΕΣΗ, ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ.

 • Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία

Η εξάμηνη Πρακτική Άσκηση ή η Μαθητεία σε χώρους εργασίας, διάρκειας 960 ωρών, είναι υποχρεωτική και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Μέσω της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να καταστούν ικανοί να ανταποκριθούν πλήρως στα επαγγελματικά τους καθήκοντα. 
Η Μαθητεία αφορά Προγράμματα που προκηρύσσονται μετά το τέλος των τεσσάρων (4) εξαμήνων, σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Χρηματοδοτείται από εθνικούς ή και κοινοτικούς πόρους, και αποτελεί προϋπηρεσία, με ένσημο και αποζημίωση έως 70% του ποσού του ανειδίκευτου εργάτη.
Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί επίσης προϋπηρεσία, προς το παρόν δεν έχει αποζημίωση και μπορεί να ξεκινά μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων εξαμήνων. Μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική.

 • Εξετάσεις Πιστοποίησης  

Ο απόφοιτος συμμετέχει στις εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργεί ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ). Η Πιστοποίηση της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων ΙΕΚ διεξάγεται με εξετάσεις Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους, ανά άθλημα εξειδίκευσης. Η εξέταση του θεωρητικού μέρους βασίζεται σε ερωτήσεις Τράπεζας Θεμάτων που είναι ήδη γνωστές.

 • Δίπλωμα Ειδικότητας
 • εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς και τα δύο μέρη των εξετάσεων.

Όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς και τα δύο μέρη των εξετάσεων, αποκτούν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 του Εθνικού Προσοντολογίου, με τίτλο «Προπονητής Αθλημάτων».
Ο Οδηγός Σπουδών με το πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα, βρίσκεται στον σύνδεσμο:
http://www.gsae.edu.gr/attachments/article/1427/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%9D%CE%97%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%CE%91%CE%98%CE%9B%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%A9%CE%9D.pdf

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21

Τα ΔΙΕΚ είναι σε κατάσταση αναμονής όσον αφορά στην έγκριση των ειδικοτήτων για το νέο διδακτικό έτος.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κανονισμός Διαχείρισης του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.esos.gr%2Farthra%2F68929%2Fkanonismos-diaheirisis-toy-mitrooy-ekpaideyton-epaggelmatikis-katartisis-ton-iek%3Ffbclid%3DIwAR07IO6P-i-0hAmhFDe5NilGM_eqabua2nsSRHsNID0ICojXqTeKPB8LP1o&h=AT16Nn9QgPzJdxx-FRHgHiJbBiylptjm7hQ6u8jdErEoES8JsZ6NIp3itE21x9vmzlpFFAyGSYdgk6-Vv-0exs4dpscdPhYYgGLOqXXMp1iX_ToGK9Wi03HdxO6Wcyc0r_TZ92h2FzNRNTEeyAur&__tn__=%2CmH-R&c[0]=AT0Rq-ncjsJR_S-kypVp9v4eCwD2Xe8ZnZvn-kkzzQ8IwFKwJcMr-9iPKrziQXzWo-Dw5V50z-PSTPN5BsYu5C_5zjbbeQ1keUb1ssieHjA4M80m7Gb3m46DKRDyUCj3IEGFKA2BeNma9MDKFjy

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΗ Β.Ε.Κ.- ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Οι Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) για όσους/όσες έχουν ολοκληρώσει τα πέντε (5)εξάμηνα (την Πρακτική Άσκηση ή Απαλλαγή από αυτήν) θα εκδοθούν στις 15/07/2020. Μπορείτε να τις παραλάβετε με την Α.Τ. προσκομίζοντας δύο (2) ίδιες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ωράριο λειτουργίας του ΔΙΕΚ άλλαξε από 1/7/2020 έως 31/8/2020. Ώρες κοινού 10:00-15:00.Το ΔΙΕΚ θα παραμείνει κλειστό από 03 έως 14 Αυγούστου.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους του ΔΙΕΚ ότι τα αποτελέσματα Φοίτησης και Επίδοσης για το Εαρινό Εξάμηνο 2020Α΄ έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ΔΙΕΚ.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι ενδιαφερόμενοι για Προγράμματα Μαθητείας για το διδακτικό έτος 2020-21 μπορούν να ενημερωθούν από εδώ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στις Εξετάσεις Πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ μπορούν να ενημερωθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/anakoinwseisiek

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου Δήμου Διονύσου
το ΔΙΕΚ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ θα παραμείνει κλειστό την Τρίτη,10/3/20 λόγω απολύμανσης. Την Τετάρτη, 11/3/20 θα λειτουργήσει κανονικά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των Αποφοίτων ΙΕΚ και ΣΕΚ, ύστερα από τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 26760/Y1 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, με θέμα: «Τροποποίηση διατάξεων της απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, αριθμ. 2944/2014 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των Αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)», ως ισχύει.» (Φ.Ε.Κ. Β’ 590/24.02.2020).
(Βρείτε την Απόφαση εδώ)

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις θα εκκινήσει την Τετάρτη 11/03/2020 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 27/03/2020, σύμφωνα με αναλυτικές οδηγίες που θα ανακοινωθούν.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τα μαθήματα του εξαμήνου 2020Α΄ αρχίζουν την Δευτέρα, 17/02/2020 στο ΔΙΕΚ για τις εξής ειδικότητες: ΒΟΗΘ.ΒΡΕΦ/ΜΩΝ Β΄& Δ΄, ΤΕΧΝ.ΔΑΣ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β΄, ΣΕΔΠΠ (MARKETING) B΄στις 16:00.
Η ειδικότητα ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ Β΄θα προσέλθει στις 16:45.
Η ειδικότητα ΤΕΧΝ.ΔΑΣ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ΄θα συναντηθούν με τον εκπαιδευτή κ. Ομούρλογλου την ίδια ημέρα στις 16:00 στον Δ΄ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΘΗΝΩΝ (Αμπελόκηποι, οδός Μεσσηνίας).
Τέλος, η ειδικότητα ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ Δ΄ , δεν έχει μάθημα τη Δευτέρα, και θα ενημερωθεί με νεότερη ανακοίνωση.

 
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τα μαθήματα του εξαμήνου 2020Α΄ αρχίζουν την Δευτέρα, 17/02/2020 στο ΔΙΕΚ για τις εξής ειδικότητες : ΒΟΗΘ.ΒΡΕΦ/ΜΩΝ Β΄& Δ΄, ΤΕΧΝ.ΔΑΣ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β΄, ΣΕΔΠΠ (MARKETING) B΄στις 16:00.
Η ειδικότητα ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ Β΄θα προσέλθει στις 16:45.
Η ειδικότητα ΤΕΧΝ.ΔΑΣ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ΄θα συναντηθούν με τον εκπαιδευτή κ. Ομούρλογλου την ίδια ημέρα στις 16:00 στον Δ΄ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΘΗΝΩΝ (Αμπελόκηποι, οδός Μεσσηνίας).
Τέλος, αναφορικά με την ειδικότητα ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ Δ΄ θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΟ ΙΕΚ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, προκειμένου να πραγματοποιήσει Πρόγραμμα ERASMUS+,με προορισμό την ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, από 23/3 με επιστροφή 7/4, ζητά προσφορές για τα αεροπορικά εισιτήρια.

Αριθμός συμμετεχόντων: 16.
ΤΗΛ. 2106216783, mail:iekagioustefanou@gmail.com

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΙΕΚ


Νέα - Α

Δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 16-1-2020, η Πρόσκληση Καταρτιζομένων ΔΙΕΚ για υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Μαθητείας ΙΕΚ. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα γίνουν μέχρι την Τρίτη 21/1/2020 και ώρα 10:00 π.μ. στο
https://mathiteia.it.minedu.gov.gr/

Για πληρέστερη ενημέρωσή σας επισκεφτείτε την ενότητα
http://www.gsae.edu.gr/…/epaggelmatiki-katartisi/mathiteia-…

MATHITEIA.IT.MINEDU.GOV.GR
Στο σύστημα αυτό μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας προκειμένου να συμμετέχετε στη διαδικασία επιλογής καταρτιζομένων για τα τμήματα Μαθητείας των ...

Ανακοινώσεις

 

 

 

14/01/2020

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι η υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. αναμένεται να ξεκινήσει στο τέλος Ιανουαρίου 2020.

Η υποβολή αιτήσεων αφορά όλες τις ειδικότητες Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης για τις οποίες έχουν αναπτυχθεί και δημοσιεύονται:

α. οι Οδηγοί Σπουδών των ειδικοτήτων
(βλ. σχετικά: http://www.gsae.edu.gr/el/toppress/1427-odigoi-spoudon-eidikotiton-iek-tou-n-4186-2013 και

β. οι Κατάλογοι Ερωτήσεων των εξετάσεων για κάθε ειδικότητα
(βλ. σχετικά: https://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/trapeza_thematwn

Για την ακριβή ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση. Επίσης, μέσω του site του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα είναι διαθέσιμος για τους υποψήφιους αναλυτικός Οδηγός Υποβολής.

Οι Εξετάσεις Πιστοποίησης υπολογίζεται να διενεργηθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΕΟΠΠΕΠ 

Ιωάννα Λυτρίβη

 

Η Διεύθυνση και το Προσωπικό του Δ.ΙΕΚ Αγ. Στεφάνου σας ευχόμαστε

Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2020!

 

card

 

29/10/18 :

Τα μαθήματα όλων των ειδικοτήτων την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018 θα διεξαχθούν κανονικά (ώρα έναρξης 16:00). Η ειδικότητα " ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ"(εκτός ΙΕΚ την ώρα που έχει ορίσει ο εκπαιδευτής).

26/10/18 :

Τα μαθήματα όλων των ειδικοτήτων την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018 θα διεξαχθούν κανονικά (ώρα έναρξης 16:00) .

25/10/18 :

Πρόγραμμα Παρασκευής 26 Οκτωβρίου 2018

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Συνοδός Βουνου (εκτός ΙΕΚ)
 • Τεχνικός Δασικής Προστασίας (Αύριο Παρασκευή 26 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί Εκπαιδευτική Επίσκεψη στον Εθνικό Κήπο στην Αθήνα. Η Επίσκεψη θα γίνει στα πλαίσια του μαθήματος «Πρακτική Εφαρμογή της Ειδικότητας» του Α΄ Εξαμήνου της ειδικότητας Τεχνικός Δασικής Προστασίας. Ώρα Συνάντησης 16:30 στο Σύνταγμα. Το Μάθημα θα είναι 4ώρο.
  Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι καταρτιζόμενοι είδη φυτών από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο, ασθένειες αυτών και ορισμένα άγρια πτηνά και ζώα.
 • Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων (4 ώρες) 16:00-19:15.

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας (5 ώρες) 16:00-20:05.
 • Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων (4 ώρες) 16:00-19:15.

 

25/10/18 :

Τα μαθήματα όλων των ειδικοτήτων σήμερα Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 ξεκινούν στις 16:00 .

 

23/10/18 :

Τα μαθήματα όλων των ειδικοτήτων από την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 θα ξεκινούν στις 16:00 .

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Συνοδός Βουνου (3 ώρες) 16:00-18:30.

Τεχνικός Δασικής Προστασίας (5 ώρες) 16:00-20:05.

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων (4 ώρες) 16:00-19:15.

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας (5 ώρες) 16:00-20:05.

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων (4 ώρες) 16:00-19:15.

 

22/10/18 :

Τα μαθήματα όλων των ειδικοτήτων την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2018 εκτός από την ειδικότητα " Συνοδός Βουνού" που δεν θα έχει μάθημα, ξεκινούν στις16:15.

19/10/18 :

Τα μαθήματα όλων των ειδικοτήτων την Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018 ξεκινούν στις 16:15.

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Συνοδός Βουνου (3 ώρες) 16:15-18:45.

Τεχνικός Δασικής Προστασίας (4 ώρες) 16:15-19:30.

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων (4 ώρες) 16:15-19:30.

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας (4 ώρες) 16:15-19:30.

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων (4 ώρες) 16:15-19:30.

18/10/18 :

Τα μαθήματα αύριο Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Συνοδός Βουνου (Δεν έχουν μάθημα)

Τεχνικός Δασικής Προστασίας (3 ώρες) 16:15-18:45.

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων (3 ώρες) 16:30-18:00.

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας (4 ώρες) 16:15-19:30.

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων (4 ώρες) 16:15-19:30.

17/10/18 :

Τα μαθήματα όλων των ειδικοτήτων αύριο Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018 ξεκινούν στις16:15.

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Συνοδός Βουνου (5ώρες) 16:15-20:20.

Τεχνικός Δασικής Προστασίας (4 ώρες) 16:15-19:30.

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων (4 ώρες)16:15-19:30.

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας (4 ώρες) 16:15-19:30.

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων (4 ώρες) 16:15-19:30.

 

16/10/18 :

Τα μαθήματα όλων των ειδικοτήτων στο ΔΙΕΚ Αγίου Στεφάνου θα ξεκινήσουν αύριο Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 16.15.

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Συνοδός Βουνου (3ώρες) 16:15-18:45.

Τεχνικός Δασικής Προστασίας (5 ώρες) 16:15-20:20.

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων (4 ώρες) 16:15-19:30.

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας (5 ώρες)16:15-20:20.

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων (4 ώρες)16:15-19:30.

12/10/18 :

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα . Για την ακριβή ημέρα έναρξης των μαθημάτων παρακαλούμε να επισκέπτεστε καθημερινά την ιστοσελίδα μας ή το profil Δ.ΙΕΚ Αγ. Στεφάνου στο facebook.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005423324888

 

09/10/18 :

Καλούνται οι καταρτιζόμενοι μόνο της ειδικότητας "Συνοδός Βουνού" να προσέλθουν στο ΙΕΚ Αγίου Στεφάνου την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 17:00 για την πρώτη ενημερωτική συνάντηση όπου θα συζητηθούν λειτουργικά θέματα της ειδικότητας.

05/10/18 :

Αναφορικά με την ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ του χειμερινού εξαμήνου 2018Β θα ενημερωθείτε με νεα ανάρτηση όταν θα υπάρχει επίσημη Ανακοίνωση έναρξης εξαμήνου από το Υπουργείο Παιδείας.

04/10/18 :

Σας ενημερώνουμε ότι η ειδικότητα "ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ" για το Α΄εξάμηνο 2018Β δεν εγρκίθηκε στο ΙΕΚ Αγ. Στεφάνου σύμφωνα με την Απόφαση Οριστικής Λειτουργίας των τμημάτων των ΔΙΕΚ .

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: Δείτε την ανακοινοποίηση της απόφασης για την οριστική λειτουργία τμημάτων Α εξαμήνου για την τρέχουσα περίοδο.

19/09/18 :

Αιτήσεις Εγγραφών Β΄ Φάσης

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της Β΄ φάσης υποψηφίων στα ΔΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας .
Παρακαλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι να προσέλθουν απαραιτήτως έως και την Δευτέρα 24-9-2018  (ώρες: 14.30-19.00) , για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Μπορείτε να κάνετε Είσοδο για να δείτε το αποτέλεσμα της αίτησής σας! Δείτε εδώ τις βάσεις εισαγωγής.

'Οσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής.

 

Αιτήσεις Κατάταξης για το εξάμηνο 2018Β

Καλούνται οι παρακάτω κατηγορίες υποψηφίων να υποβάλλουν αίτηση κατάταξης στο εξάμηνο 2018Β έως την 30η Σεπτεμβρίου 2018 προσκομίζοντας στη γραμματεία του ΙΕΚ τα αντίστοιχα δικαιολογητικά:

Απόφοιτοι ΙΕΚ παλαιότερων ετών που επιθυμούν να εγγραφούν σε εξάμηνο συναφούς ειδικότητας
 • Αίτηση (μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ)
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Ατομικό Δελτίο Καταρτιζόμενου
 • Αντίγραφο ΒΕΚ
Πτυχιούχοι ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ,ΤΕΕ Β΄ κύκλου, ΤΕΛ, εξειδίκευσης ΕΠΛ 
 • Αίτηση (μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ)
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Πτυχίο ειδικότητας
Καταρτιζόμενοι που έχουν διακόψει τη φοίτησή τους και επιθυμούν να συνεχίσουν σε κάποια από τις υπάρχουσες ειδικότητες
 • Αίτηση (μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ)
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Ατομικό Δελτίο Καταρτιζόμενου

1409/18 :

Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση στις εγγραφές των επιτυχόντων στα ΔΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας μέχρι και την Τρίτη 18-9-2018  .
Παρακαλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι να προσέλθουν απαραιτήτως έως και την Τρίτη 18-9-2018  (ώρες: 14.30-19.00) , για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής.

'Οσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής.

Δικαιολογητικά εγγραφής:

1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου

2. Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών εγγραφής (Απολυτηρίου Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β΄Κύκλου, Πτυχχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.τ.λ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ,ΤΕΙ)

3. Τα αποδεικτικά όλων των υπόλοιπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων (εργασιακή εμπειρία, κοινωνικά κριτήρια)

4. Εκτυπωμένο ατνίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης σε οριστική μορφή από το σύστημα: https://diek.it.minedu.gov.gr (με αριθμό πρωτοκόλλου)

5. Έντυπη αίτηση που θα σας δοθεί από το Δ.ΙΕΚ.

 

 

10/1/17: Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Τρίτη 10/1/2017 ΔΕΝ θα γίνουν μαθήματα στο ΙΕΚ λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

 

23/12/16: Η Διεύθυνση, οι Εκπαιδευτές και οι Καταρτιζόμενοι του ΔΙΕΚ Αγίου Στεφάνου σας εύχονται ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ !

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 9/1/2017

 

28/11/16: To ΔΙΕΚ Αγίου Στεφάνου προτίθεται να λειτουργήσει τις παρακάτω ειδικότητες Α΄εξαμήνου για το εαρινό εξάμηνο 2017Α (Φεβρουάριος 2017):

1. Φύλακας Μουσείων & Αρχαιολογικών χώρων

2. Τεχνικός Η/Υ

3. Τεχνικός Δασικής Προστασίας

Όσοι ενδιαφέρονται να τις παρακολουθήσουν καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους επικοινωνώντας άμεσα με το ΔΙΕΚ (τηλ 2106216782-3).

Η έγκριση θα γίνει από την ΓΓΔΒΜ και εφόσον υπάρξει ανάλογο ενδιαφέρον.

 

14/11/16: Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου δεν θα γίνουν μαθήματα στα ΔΙΕΚ

 

5/10/16: Έναρξη Εξαμήνου 2016Β.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΓΔΒΜ η έναρξη του νέου έτους κατάρτισης στα Δημόσια ΙΕΚ ορίστηκε για την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016. Τα μαθήματα όλων των ειδικοτήτων στο ΔΙΕΚ Αγίου Στεφάνου θα αρχίσουν την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου και ώρα 16.00.

 

30/9/16: Έγκριση Λειτουργίας Τμημάτων Δ.Ι.Ε.Κ. 2016B

Όσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Α΄ εξάμηνο των ειδικοτήτων "Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας", "Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε Έργα Τοπίου και Περιβάλλοντος" και "Τεχνικός Δασικής Προστασίας" παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με το ΙΕΚ. Υπάρχουν διαθέσιμες ακόμα λίγες κενές θέσεις. 

Επίσης μπορούν να εγγραφούν στο Γ' εξάμηνο των ειδικοτητων "Τεχνικός Δασικής Προστασίας"και "Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων" όσοι έχουν δικαίωμα κατάταξης ως απόφοιτοι IEK, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ συναφούς ειδικότητας.

 

21/9/16: Αποτελέσματα επιλογής καταρτιζομένων στα ΔΙΕΚ 2016

Στο ΔΙΕΚ Αγίου Στεφάνου θα λειτουργήσουν οι ειδικότητες Ά εξαμήνου:

 • Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας
 • Τεχνικός Δασικής Προστασίας
 • Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε Έργα Τοπίου και Περιβάλλοντος

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες καταρτιζόμενοι του ΔΙΕΚ Αγίου Στεφάνου να προσέλθουν απαραιτήτως έως και την Δευτέρα 26-09-2016 μέχρι τις 18:00 μ.μ. , στη γραμματεία του ΔΙΕΚ για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι:

 • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 • Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.)  και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
 • Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία). 
 • Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής.

Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα:
https://diek.minedu.gov.gr

 

16/9/16: Κατάθεση Φακέλου Δικαιολογητικών Υποψήφιων Εκπαιδευτών 2016Β - 2017Α.

Οι Υποψήφιοι Εκπαιδευτές που έχουν επιλέξει το Δ.Ι.Ε.Κ Αγίου Στεφάνου για κατάθεση του Φακέλου Δικαιολογητικών μπορούν να προσέρχονται στην Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ από Δευτέρα 19/9 έως Τετάρτη 21/9 και ώρες 16.00 - 18.30.

Για την ταχύτερη διεκπεραίωση της Διοικητικής Επαλήθευσης παρακαλούνται οι Εκπαιδευτές να έχουν ταξινομημένα τα δικαιολογητικά τους με την παρακάτω σειρά:

1. Εκτυπωμένη Αίτηση

2. Βιογραφικό σημείωμα

3. Αστυνομική ταυτότητα

4. Βεβαίωση Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης

5. Τίτλοι Σπουδών

6. Επιμόρφωση

7. Διδακτική εμπειρία

8. Εργασιακή εμπειρία

9. Ξένες Γλώσσες

10. Χειρισμός Η/Υ

11. Κοινωνικά κριτήρια (Ανεργία, Ειδικές Κατηγορίες)

12. Βεβαίωση ή Υπέυθυνη Δήλωση Επαγγελματικής Ιδιότητας (Ιδιωτικός Τομέας, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Δημόσιος Τομέας)

13. Λοιπά δικαιολογητικά

Επίσης, παρακαλούμε το κάθε δικαιολογητικό το οποίο μοριοδιοτείται να φέρει ένδειξη του πεδίου όπου και αντιστοιχεί η μοριοδότηση του (π.χ. πτυχίο ΑΕΙ → 1.1.α.1)

 

6/9/16: Πρόσκληση εκπαιδευτών ΔΙΕΚ 2016B-2017A

 

2/9/16: ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 2016 - 2017

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ στο Δ.Ι.Ε.Κ Αγίου Στεφάνου πρόκειται να λειτουργήσουν οι παρακάτω νέες ειδικότητες Α΄εξαμήνου για το χειμερινό εξάμηνο 2016:

 1. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας
 2. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
 3. Τεχνικός Δασικής Προστασίας
 4. Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε Έργα Τοπίου και Περιβάλλοντος

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στο σύνδεσμοhttps://diek.minedu.gov.gr

Το σύστημα ανοίγει τη Δευτέρα 5/9/2016 και ώρα 14:00 και θα κλείσει τη Δευτέρα 12/9/2016 και ώρα 14:00.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν θα δοθεί παράταση.

 

Επίσης θα  λειτουργήσει το Γ΄ εξάμηνο (όπου έχουν δικαίωμα κατάταξης οι απόφοιτοι IEK, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ συναφούς ειδικότητας και μετεγγραφής οι καταρτιζόμενοι άλλων ΙΕΚ) για τα παρακάτω:

 1. Τεχνικός Δασικής Προστασίας
 2. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

Σχετικά με τη διαδικασία μετεγγραφής / κατάταξης θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με το ΙΕΚ Αγίου Στεφάνου

Όσοι καταρτίζονται ήδη σε κάποια ειδικότητα σε Δημόσιο ΙΕΚ και έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα εγγραφής παρακαλούνται να απευθύνονται στο ΙΕΚ φοίτησής τους για την εγγραφή τους στο νέο εξάμηνο.

Τέλος θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι :

  • Η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ είναι ΔΩΡΕΑΝ
  • Κατά τη διάρκεια των σπουδών παρέχεται αναβολή στράτευσης και φοιτητικό εισιτήριο (ΠΑΣΟ)
  • Στους απόφοιτους ΙΕΚ χορηγείται Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5
  • Το ωράριο διδασκαλίας είναι κατά βάση απογευματινό
  • Η φοίτηση διαρκεί 4 εξάμηνα και 1 εξάμηνο πρακτικής άσκησης (μπορεί να υλοποιηθεί και κατά τη διάρκεια του 2ου  έτους ή να απαλλαγεί υπό προϋποθέσεις)

   

29/8/16:Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παλαιότερες αναρτήσεις


.


 

Το Δ.Ι.Ε.Κ. Αγ. Στεφάνου ενδιαφέρεται να απασχολήσει καταρτιζόμενο ΙΕΚ (τομέα διοίκησης & οικονομίας ή πληροφορικής) για εκπόνηση της πρακτικής του άσκησης στο χώρο της Γραμματείας.

Πληροφορίες: 2106216782

 

 

 

facebook

 

Επίλεξε την ειδικότητα που θέλεις να παρακολουθήσεις στο ΔΙΕΚ Αγίου Στεφάνου